top of page

SHH Sociale huishond gevorderden

 

Tarieven Sociale Huishond  gevorderden € 70,00 per 10 lessen (met instroommogelijkheid elke zondag) !!

 

In de categorie SHH de gevorderde groep ligt de nadruk meer op het precies uitvoeren van de gevraagde oefeningen. Zoals deze door de FHN opgesteld zijn

 

 • Lopen aan de lijn (de hele oefening van het te lopen schema dient de U-bocht in de riem te blijven)

 • Geluidsproef ( beoordeling gedrag; hoe snel hersteld de hond zich)

 • Voedsel weigeren. De kandidaat loopt langs een pad waarop o.a. worst en cake end ligt

 • Visuele prikkel / vlag/paraplu er staat iemand achter een schot en komt ineens tevoorschijn

 • Achterlaten met afleiding  (er is sprake van figuranten die door de groep heen lopen) hierbij wordt gewerkt met lange lijnen aan grondpinnen waaraan de kandidaten hun hond op aanwijzing KM achterlaten na commando blijf. En zich bij een groepje figuranten voegen die in zicht staan te praten.

 • Omgang hond - hond  (minimaal 4 maximaal 6 deelnemers met hond lopen door elkaar heen) als de keurmeester een teken geeft gaan alle honden naar zit. Dan moeten er twee kandidaten tegen elkaar in lopen met de honden aan de binnenkant zodat deze elkaar passeren zonder uitvallen of trekken

 • Omgang hond - mens  bestaat uit 3 onderdelen: insluiten en tanden laten zien en terrasopstelling hierbij worden 3 figuranten in een driehoek opgesteld bij 3 pionnen met 10m afstand onderling.

 • Insluiten en tandenlaten zien: De figuranten mogen de hond niet aankijken of dwingen geaaid te worden. De kandidaat laat de hond gaan zitten in het hart van de driehoek;  loopt op aanwijzing KM een rondje buiten om de 3 mensen heen en de hond moet weer zitten in de kring. Dan sluiten de drie mensen de hond en kandidaat in op 1 m en gaan weer terug De KM gaat daarna naar de kandidaat geeft een hand en vraagt om de hond zijn tanden te tonen.

 • Terrasoefening:  4 stoelen met 3 figuranten staan opgesteld op aanwijzing neemt de kandidaat plaats hond naar zit of af. 2 van de figuranten vragen of de hond geaaid mag worden. De hond dient zich rustig te gedragen en niet op te springen tegen mensen.

 • Komen indien geroepen:  als groepsoefening; er doen minimaal 4 en max 6 honden mee eventueel figuranten met goed opgevoede honden inzetten hierbij. Grote moeilijkheidsgraad is hond zit los de kandidaten lopen vrijelijk door elkaar heen, de KM geeft een van de kandidaten de aanwijzing zijn hond los te maken en deze moet naar zit of lig. De kandidaat gaat 10m weg bij de hond in de richting waarin de KM hem stuurt en op aanwijzing roept de eigenaar de hond voor. De andere kandidaten blijven in beweging maar hinderen de ander niet in het uitvoeren van de oefening. Minder moeilijk maar de hond moet wel vlekkeloos voorkomen:  de hond wordt vastgehouden door de KM en geroepen (dit is vermindering van de kwalificatie van Goed naar Voldoende) Natuurlijk moet de hond goed voorkomen en zich goed laten aanlijnen (niet voorkomen of niet laten aanlijnen is onvoldoende.

 • Omgang begeleider hond: Het spreek voor zich dat er gelet wordt op hoe de hond zich gedraagt tijdens de oefeningen deze mag niet te druk en onhandelbaar zijn. Vrolijk en neutraal is de norm. Bij meer dan 2 x ernstig corrigeren is dit een O=onvoldoende voor deze oefening. Het spreekt vanzelf dat de hond niet bruut gecorrigeerd mag worden er mag niet geschopt of gerukt wordt. Dit moet in de lessen al gesignaleerd worden en is niet toegestaan.

 •  

Om te kunnen slagen voor dit examen SHH en verder te kunnen naar de GG-B groep dient voor de onderdelen 6, 7, en 9 minimaal een voldoende te worden gehaald.

bottom of page