top of page

SHH Sociale huishond beginners

 

 

Tarieven Sociale Huishond € 70,00 per 10 lessen (met instroommogelijkheid elke zondag) !!

 

Waar de nadruk voornamelijk ligt op het leren van beheersing door de pup in de pubertijd

of de al wat oudere hond die nog nooit een scholing gehad heeft

 

 • Hier wordt extra aandacht besteed aan het leren volgen zonder getrek

 • Het rustig zitten terwijl de baas afstand neemt

 • Het rustig blijven liggen terwijl de baas in de buurt blijft

 • Socialisatie door middel van de aanwezigheid van andere honden maar er niet mee spelen

 • O.A.: netjes meelopen in de groep en niet wegrennen bij los zitten/liggen of andere oefeningen

 

Bij de oefeningen gaan we uit van positief gedrag belonen en er voor zorgen dat de hond niet in de fout kan gaan

 

Om te voorkomen dat de hond leert dat hij wanneer hij los gekoppeld wordt hij/zij kan gaan doen wat ie zelf wil (racen andere honden uitlokken of aanvallen)  zal in sommige gevallen de hond aan een lange lijn moeten oefenen

 

 • Bij de oefeningen zit/wacht; voorkomen en

 • af en blijf waarna de baas terugkeert is dit een zeer nuttig instrument om te voorkomen dat de hond de fout ingaat

 

Voorkomen is natuurlijk altijd makkelijker dan herstellen van een ingeslopen fout

In deze groep zijn de examen onderdelen daarom makkelijker gemaakt dit examen is alleen bedoeld om te zien hoever u bent met de opvoeding van uw hond/pup een hond is pas volwassen met 3jr.

De in de SHH-B verminderde moeilijkheidsgraad van de oefeningen zal de hond en baas in staat stellen meer te focussen op de in deze categorie belangrijkste onderdelen. Het rustig blijven onder veel verschillende omstandigheden. Doordat de bij ons op de club veel verschillende groepen trainen is er altijd sprake van veel gedoe en drukte hierdoor horen we vaak “thuis doet hij/zij het wel allemaal goed” Dat is dan heel fijn want dan weet je dat je heel goed bezig bent houdt alleen rekening met het feit dat een jonge hond zeker in de puberteit snel is afgeleid en daar zorgt de omgeving van de Hondenvereniging op zich al voor. Er dient dan thuis in de verschillende graden van afleiding/omstandigheden getraind te worden. Hierop dient de instructeur de kandidaat op te attenderen zodat op de hondenschool beter getraind kan worden.

 

De examen oefeningen van deze beginnersgroep zijn afgeleid van de officiële FHN reglementen maar zijn daar waar mogelijk aangepast naar het niveau van jonge of onervaren honden.

 

De oefeningen SHH-B zoals ze dus op het examenformulier staan in de aangepaste versie

 

1. ‘Bij de SHH-Beginner is geen zelfstandig loopschema dat geleerd moet worden. Degene die de test afneemt geeft de aanwijzingen hoe te lopen en waar de oefening zit gedaan moet worden en waar de zgn. af-oefening plaats moet vinden. Het belangrijkste item in deze test is het volgen aan de lijn zonder dat deze strak komt te staan (de zgn. U-bocht in de riem) en dat de hond netjes de baas volgt zonder dat deze de hond hoeft te corrigeren. Ook het steeds herhalen van kom/volg enz dient vermeden te worden.

 

 • Geluidsproef: de kandidaat wordt gevraagd een 20 m heen en weer te lopen waarbij iemand met de ratel geluid maakt als de hond voorbij is.

 • Voedsel weigeren: de deelnemers staan opgesteld op 1 lijn of in een rondje; de kandidaten laten om beurt een snoepje vallen. Als het goed geoefend is reageert de hond niet (=G)en krijgt een ander snoepje (andere geur is hierbij belangrijk)/ Als de hond er naar toe wil zet de kandidaat een voet op het snoepje en zegt “neen”of “foei”. (=M)/ Als de hond het snoepje opeet (O).

 • Visuele prikkel: Er staat iemand met een paraplu in zicht en de kandidaat loopt er langs.

 • Achterlaten met afleiding: de honden liggen op 2m afstand van elkaar zodat ze niet bij elkaar kunnen komen(eventueel lijn eraan) en de kandidaten lopen op aanwijzing van de KM 3 m weg. Commando blijf: de kandidaat gaat terug naar de hond en gaat er naast staan /de hond gaat pas naar zit op aanwijzing vd KM.

 • Omgang hond – hond: beoordeling hoe de hond zich over het algemeen in de oefeningen gedragen heeft; of er geen sprake is van uitvallen of uitlokken van speelgedrag naar andere honden. Deze oefening dient dus met een voldoende te worden afgesloten voor slagen.

 • Omgang hond – mens : hierbij wordt beoordeeld of de hond vriendelijk en/of neutraal op de baas en andere eigenaren reageert. De hond mag niet uitvallen naar andere honden dit is (O) onvoldoende en voor de oefeningen 6 en 7 en 9 dienen de kandidaten minimaal een (V) voldoende te behalen om te kunnen slagen en door te kunnen naar de SHH.

 • Komen indien geroepen: ( als groepsoefening om de beurt) De honden gaan naar zit (op een lijn met voldoende onderlinge afstand om de ander niet te hinderen) na het commando wacht en handgebaar loopt de eigenaar zover weg als mogelijk is (minimaal 1.5m maximaal 10 m) en roept op aanwijzing KM de hond voorrrrr (de riem mag eraan blijven) (eventueel lange lijn eraan met grondpin om weglopen te voorkomen) De eigenaar loopt zover weg als dat mogelijk is zonder dat de hond van zijn plaats komt of hem achterna loopt. Het gaat hierbij niet om de afstand maar dat de hond de bedoeling snapt dat hij/zij wacht en geroepen wordt.

 • Omgang begeleider hond: In de oefeningen mag de begeleider de hond steun geven op vriendelijke positieve wijze. Het constant de naam zeggen of “volg” is hierbij niet de bedoeling. “Kom” of “let op” voor of tijdens een oefening behoort tot de mogelijkheden. Wanneer de hond niet voldoende wordt ondersteund door de kandidaat kan de KM deze hierop aanspreken, wanneer daarop niet of niet goed gereageerd wordt door de eigenaar van de hond kan deze kandidaat door de KM van het veld verwijderd worden en van verdere deelname uitgesloten worden. Dit is ook het geval als het belang van de hond geschaad wordt.

bottom of page